Start

Panoramabilder

Uppåt Blå rummet Södra Banérrummet Ryttarsalen Matsalen Malmenrummet Nedre hallen Trapphuset Traditionsföremål

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Livgrenadjärmässen
 


Kanslihuset som rymmer Livgrenadjärmässen.
Sedan 2010 är Signalstenen med de bägge handgranaterna
flyttad och placerad norr om kanslihuset.

Livgrenadjärmässens historia

Livgrenadjärregementet i Linköping, som lades ner 1997, var ett av världens äldsta regementen med rötter i medeltidens frälserytteri och bondeuppbåd.

1922 flyttade det in från övningsplatsen Malmen till nybyggda kaserner för den nya värnpliktsarmén. När officersmässen invigdes var den en av flera befälsmässar inom området. Efter befälskårernas sammanslagning 1982, togs den i bruk som gemensam officersmäss.

Sedan 1997 är den en guldkantad festvåning tillgänglig för alla och vi kallar den för Livgrenadjärmässen.

Regementets chef var före nedläggningen även garnisonschef för Sveriges näst största garnison och försvarsområdesbefälhavare för Östergötland.

Följ med på en egen vandring genom officersmässens salar och möt några av regementets chefer genom historien, se några minnesföremål och känn historiens vingslag. Kanske blir du inspirerad att göra ett besök.

Livgrenadjärmässen i 360 graders vyer

Se Livgrenadjärmässen i panoramavy. Klicka på någon av nedanstående länkar för att starta i det rum som Du själv önskar. Du kan sedan förflytta Dig mellan de olika rummen genom att klicka på de dörrar som finns.

I Blå rummet kan Du också klicka på Gustaf III porträtt för att kunna få ytterligare information om Gustaf den III och porträttet. Tanken är att dokumentera övriga traditionsföremål på liknande sätt. Denna kulturella och historiska sida är en demonstrationsversion och kommer att utvecklas vidare med mer information, historik och bilder.

Panoramabilderna är tagna 2010 och eftersom Livgrenadjärmässen hela tiden utvecklas, kan traditionsföremålen ha flyttas till andra platser.

Kan Du bidra med information, historier, anekdoter eller andra bilder så kontakta styrelsen.

Starta i (klickbara namn):

 Trapphallen
 
       
 Entrehallen
 
 Blå rummet Ryttarsalen Biblioteket Matsalen
 Nya Baren
(ej fotograferad i 360-gradersvy än)
 
       
 Övre hallen  Malmenrummet
(Biljardrummet)
 
 Norra Banérrummet
 
 Södra Banérrummet
 
 Konferensrummet
Äldre bilder:        
 
Gamla Baren

(Före renoveringen)
       

 

Panoramabilderna tagna av: Panoramafotografen
 

 

Start ] Blå rummet ] Södra Banérrummet ] Ryttarsalen ] Matsalen ] Malmenrummet ] Nedre hallen ] Trapphuset ] Traditionsföremål ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 26 december 2011