Start Uppåt

Jacob Burensköld

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

General Jacob Burensköld

Bild kommer
Porträttet av Jacob Burensköld.

Berättarröst (.mp3)
Berättarröst (.wav)
(ej aktiverad)
Bildspel
(ej aktiverad)
Film
(ej aktiverad)


General Jacob Burensköld        Ryttarsalen

Fakta

Född i Stockholm 1655, börjar efter universitetsstudier som volontär och gör karriär vid olika typer av förband. Deltar i strider mot danskar i Skåne 1670-talet. Ledig från svenska armén och gör tjänst i utländska förband i Spanien, Italien och Österrike. Chef för Östgöta Kavalleriregemente under Karl XII:s fälttåg. Deltar i slaget vid Helsingborg 1710. Landshövding i Östergötland.

Fördjupning

Burensköld var en tapper, skicklig och lycklig kavallerianförare. De många befattningarna utomlands gav stor yrkeserfarenhet. Segern i slaget vid Warschawa 1705 var i hög grad hans förtjänst. I slaget vid Helsingborg 1710 ledde han arméns vänstra flygel.

Som regementschef förfogade han över Tuna översteboställe utanför Linköping.

Han var också en klok ämbetsman, driftig och initiativrik. Det märktes särskilt när han som landshövding ansvarade för återuppsättande av Östgöta Kavalleriregemente efter katastrofen vid Poltava.

Han blev utsedd till överståthållare i Stockholm under peståret 1710.

Burensköld förvärvade åtskilliga egendomar i Östergötland och sammanförde dem i ett fideikommiss. Han var en varmhjärtad person med stark känsla för rikedomens förpliktelser. Han gav bl. a betydande donationer till fattigvården i socknar där han hade gårdar.


Research: Eric von Boisman

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011