Start Uppåt

Gustaf III

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Gustaf III


Porträttet av Gustaf III dominerar Blå rummet.
Av tradition sker hälsning (ställningssteg) mot porträttet
då officeren anträder Blå rummet.

 Berättarröst (ej aktiverad) Bildspel
(ej aktiverad)
Film
(ej aktiverad)

Gustaf III (Wikipedia) spelar en alldeles speciell roll i regementets historia.
Under hans regeringstid genomfördes en förändring av arméns organisation
innebärande att antalet kavalleriregementen reducerades till förmån för en
utökning av infanteriet. 

Östgöta kavalleriregemente blev ett av de regementen som skulle sitta av för att bli infanteri. Protesterna blev många och högljudda. Syndabockar söktes, bl a blev dåvarande linköpingsbiskopen Lindblom (Wikipedia) anklagad för att ha haft del i det hela. Trots allt blev beslutet att Östgöta Kavalleri skulle upphöra och förenas med infanteriregementet. 

Under Gustaf III ryska krig tjänstgjorde delar av Östgöta Kavalleri mycket förtjänstfullt och tappert ombord på örlogs- och skärgårdsflottan, bl a vid Svensksund. Med grund i detta och som plåster på såren för degraderingen till infanteri upptogs det nya sammanslagna regementet i Hans Maj:t Konungens Liv- och hustrupper med namnet Livgrenadjärregementet. Vi blev Livgrenadjärer. 

Det kungliga brev som stadfäster detta är uppsatt i Entréhallen. 

På detta porträtt är kungen klädd i ”En klädning nyttjad vid Revolutionen”. Kungens dräkt är en fri komposition inspirerad av Karl XII:s uniform från Fredrikshald med det vita armklädet, som anlades (vid revolutionen 1772) som tecken för de kungatrogna och sedan ingick i arméns uniformer under hela den gustavianska tiden.

När man under kriget 1808–09 märkte att fienden helst sköt mot dem som bar vit armbindel togs bruket bort. Det sägs att man även i samband med revolutionen lät hundar och katter bära vit bindel som sympatiåtgärd. Värjan är en officersvärja av karolinsk typ. Hatten är en moderiktig trikorn med vit plymage och kokard på brättet.

Ordensdekorationerna är Serafimerordens blå band med osynligt tecken samt kraschan på bröstet. I band om halsen bär kungen ett briljanterat kommendörstecken av Svärdsorden. Klädd på detta sätt visar kungen att han är statschef ”i tjänst”. I mer privata sammanhang bars inte dessa utmärkelser. Den på porträttet synliga marskalkstaven lär ska finnas på Livrustkammaren.

Research: Lars-Erik Widman och Eric von Boisman

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011