Start Uppåt

Hohenhausen

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Generalmajor Carl Ludvig von Hohenhausen

Bild kommer
Porträttet av Carl Ludvig von Hohenhausen.

Berättarröst (.mp3)
Berättarröst (.wav)
(ej aktiverad)
Bildspel
(ej aktiverad)
Film
(ej aktiverad)


Gen.maj. Carl Ludvig von Hohenhausen      Matsalen

Fakta

Född 1787 på Sveaborg, examinerad officer vid 16 års ålder och gör karriär vid förband och i generalstaben. Han gör hovtjänst och kom att bli engagerad i revolten mot Gustav IV Adolf. Erhöll medalj för tapperhet i fält. Chef Första livgrenadjärregementet 1845 – 1852. Statsråd för lantförsvarsdepartementet.

Fördjupning

von Hohenhausen växte upp i en officerssläkt med stor krigserfarenhet. Som 12-åring började han sina studier på krigsskolan Karlberg. Som en del i karriären gjorde han tjänst som stabsadjutant hos hertig Karl och blev invigd i revolutionsplanerna 1809. Efter statskuppen tjänstgjorde han sex månader som bevakningsofficer hos den avsatte kungen. Enligt uppgift tillhörde han den sammanhållande delen av sammansvärjningen mot Gustav IV Adolf.

Efter strider på kontinenten 1813 erhöll han medalj för tapperhet i fält. Han var i hög gunst hos Karl XIV Johan och var bl. a adjutant hos honom. Samma förtroende fick han även hos Oscar I som utnämnde honom till statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet.

De sista åren av sitt liv bodde han i Linköping där han, tillsammans med sin maka, är begravd. Porträttet är målat av Johan Krouthén ca 60 år efter hans död efter fotografi och muntliga anvisningar av anförvanter.


Research: Eric von Boisman

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011