Start Uppåt

Johan Fredrik Boy

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Generallöjtnant Johan Fredrik Boy

Bild kommer
Porträttet av Johan Fredrik Boy.

Berättarröst (.mp3)
Berättarröst (.wav)
(ej aktiverad)
Bildspel
(ej aktiverad)
Film
(ej aktiverad)


Generallöjtnant Johan Fredrik Boy    Malmenrummet

Fakta

Född 1786 i Örebro län, blir redan som barn placerad vid förband. Gör karriär vid trupp och i generalstaben. Överadjutant hos Carl XIII, adlad 1818, chef Kungl. Andra livgrenadjärregementet 1844 - 1853.

Deltog bl. a i fälttåget i Tyskland 1805 – 1807, kriget i Norge 1808, expeditionen till Västerbotten 1809, befordrad major för visad tapperhet vid Sävar.

Fördjupning

Boy var en tapper och duktig krigare och fick flera utmärkelser för detta. Han var den siste att bebo Tuna översteboställe utanför Linköping. Han visade också stor gästfrihet mot sina officerare på sin egendom Stavsäter.

Boy ledde begravningen av sin företrädare, generalmajoren Cronhjelm, som kom att omfatta närmare 1 000 personer på Linköpings griftegård med åtföljande servering på övningsplatsen Malmen.

Boy var ordförande i den styrelse som ledde den komplicerade utbyggnaden av Kinda Kanal och en av fraktbåtarna som kom att trafikera kanalen bar hans namn.

Om honom sägs i regementets historia:

”Boy var utrustad med en sällsynt hälsa, livlighet i sinnet och friskhet i hjärtat, som aldrig tycktes känna någon tyngande börda. Han behärskades av en sann och levande fosterlandskärlek; han ägde ock mer än de flesta detta hjärtats mod, som med liv och kraft hängiver sig åt ögonblickets intryck och ingivelser, icke kallt, icke strängt beräknande varje företag. Av denna glöd eldades han i krigsfaror till tapperhet och oförskräckthet, hänfördes han i det fredliga medborgarliga livet till den företagsamhet, den ihärdiga iver, varmed han avvägde de gagnande fördelarna, aldrig de egna”.


Research: Eric von Boisma
n

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011