Start Uppåt

Johan Banér

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Johan Banér
 

Beskrivning: C:\Users\Olle\Pictures\Mina bilder oktober 2010\Regementet\Mässen\Mässfoton maj 2008\16 Banérrummet(musfällan)\IMG_1338  Johan Banér.jpg

Bild: Banérs porträtt i Banérrummet på Livgrenadjärmässen. Kopia 1922 efter original på Karlbergs slott. Foto: Olof Sahlén

 

Johan Banér
Chef Östgöta  landsregemente 1622-1629

Fakta

Johan Gustafsson Banér, son av riksrådet Gustaf Axelsson Banér och grevinnan Christina Sture.
Född 1596-06-23 på Djursholm.

Herre till Målhammar i Björksta socken Västmanlands län, Norrby i Brunneby socken Östergötlands län samt Werder i Estland. 

Beskrivning: http://www.tv8.se/sites/tv8.se/files/imagecache/large/images/stories/malhammar_slottet480204_0.jpg

Bild: Målhammars herrgård utanför Västerås. Har en gång i tiden varit ett slott,
men idag är bara herrgårdsflyglarna kvar. På Målhammar finns Karl XII:s sal
där konungens kista låg under likfärden från Norge 1719.

Page hos Gustaf II Adolf 1615. Volontär vid broderns Svante Banér regemente från Västmanland och Uppland vid Pskovs belägring 1615.

Kammarjunkare 1617. Tillika kornett vid Livfanan. Kaptenlöjtnant vid Drabanterna 1620. Kapten 1621. Utnämnd till överste som belöning för visad tapperhet vid Rigas belägring 1621.

Chef 1622 för Östgöta landsregemente, och samtidigt överste för ett fältregemente från Östergötland och Jönköpings län 1623 – 1629, dessutom överste för ett regemente från Norrland 1625 – 1626.

Dubbad till riddare 1625-04- 02. Kommendant i Riga 1625–1626. Kommendant på Danziger haupt 1626-10-00 och ståthållare på Danziger haupt hösten 1627.

Gjorde tjänst som generalmajor 1628 – 1629. Kommissarie vid stilleståndsunderhandlingarna med polackerna 1627, 1628 och 1629. Guvernör i Memel hösten 1629–1630. Riksråd 1630.

General av infanteriet samt tillika överste för ett värvat tyskt infanteriregemente 1630-07-13. Svenska kronans och sachsiska kretsarnas fältmarskalk och högste befälhavare 1634.

År 1636 vann han den lysande segern vid Wittstock. Hans son blev för faderns förtjänster upphöjd i grevligt stånd.'

Tillförordnad generalguvernör i Pommern 1638. Generalguvernör 1638-11-28.

Han erhöll flera donationer, bl a stenhus vid Järntorget i Stockholm och Kungs-Norrby socken samt ägde dessutom Målhammar i Björksta socken i Värmland och Werder i Livland. Kungs Norrby fick han enligt uppgift 1637 som belöning för segern vid Wittstock.

Beskrivning: File:Kungs Norrby i Suecia antiqua et hodierna.jpg

Bild: Kungs Norrby i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

Johan Banér dog 1641-05-10 i Halberstadt och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1641-09-19 i en präktig marmorsarkofag i Banérska gravkoret, vilket han 1636 lät bygga.

'Liket stod nere i graven till 1759, då riksrådet Höpken lät uppflytta det i den av honom bekostade sarkofagen. Han nedföll vid åtta års ålder från ett fönster i tredje våningen på Hörningsholm utan att skada sig. Var en av Gustaf II Adolfs och 30-åriga krigets förnämsta hjältar och anförare, därunder han blev vid Nürnberg 1632 i ett anfall på fienden illa skjuten och sargad.
 

 

Beskrivning: C:\Users\Olle\Pictures\Mina bilder oktober 2010\Regementet\2011-12-08 Chefsporträtt\IMG_6857 - Kopia.JPG

Bild: Banérs sten vid ankdammen NV kasernerna i Linköping.
Foto: Olof Sahlén

Kungliga första livgrenadjärregementet reste på Malmen en sten till hans minne 1891, vilken 1925 flyttades till regementets nya kaserner i Linköping.

 

Fördjupning

Gift 1:o 1623-11-00 på Gripsholm med Drottning Maria Eleonoras kammarjungfru Catharina Elisabet von Pfuel, född 1598-02-20 på Viechel i Brandenburg, död 1636-02-20 i Magdeburg och begravd i Riddarholmskyrkan 1636-08-21. Dotter av Adam von Pfuel till Viechel, Jensfeld och Welsekendorff och Barbara von Burgedorff av huset Mellenbies samt fars faster till överstelöjtnanten Jakob von Pfuel, naturaliserad von Pfuel, nr 1072.

Gift 2:o 1636-07-25 i Werbenskans med grevinnan Elisabet Juliana av Erbach i hennes 2:a gifte (gift 1:o med greve Georg Ludvig till Löwenstein, död 1635-11-04  i Erfurt), död barnlös 1640-05-29 i lägret vid Saalfeld och begravd 1640-09-20 i Riddarholmskyrkan. Dotter av greve Georg av Erbach och hans 4:e gemål Maria af Barby.

Gift 3:o 1640-09-16 på slottet Arolsen med markgrevinnan Johanna Margareta af Baden-Hochberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1648 med generalmajoren och riksrådet greve Henrik von Thurn, nr 5, död 1656), född 1623-12-05, död 1661-01-01 (1661-02-00), dotter av Markgreven Fredrik V av Baden-Hochberg och hans 1:a gemål, Hertiginnan Barbara av Würtemberg.

Barn:
- Christina Barbro, döpt 1627-11-04 död ogift 1650-02-05, och begravd 1650-07-25 i Uppsala domkyrka. Hon var trolovad med riksskattmästaren Sten Bielke.

- Gustaf Adam, greve Banér, född 1631, död 1681.

- Anna, född 1635-03-05 på slottet Egeln i stiftet Magdeburg, död 1636-05-01.

- Ett barn, död som spädbarn.

Johan Banérs brorson Gustaf Banér blev 1641 chef för Östgöta regemente till häst.

Beskrivning: Klicka för att stänga fönstret
Bild: Målhammar 1929

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 05 februari 2012