Start Uppåt

Trapphuset

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Trapphuset

Trappan och trapphallen pryds aven vapensamling bestående av såväl stångvapen och eldhandvapen som blanka vapen. Samlingen är till sin huvuddel skänkt av överste Bouvengs stärbhus, men innefattar även gåvor från förutvarande officerare vid de båda gamla regementena.

I valvet i trappan hänger två timmermansyxor, prydda med Östergötlands vapen. De användes som paradvapen av övertimmerman (pionjär) vid ett av Livgrenadjärregementena.

En av dessa är inköpt på auktion efter jägmästare Hjort i Kisa, 1923.

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 06 mars 2011