Start Uppåt

Såppen03

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

 

Striden om Åkermanska
PrisPokalen (SÅPPEN) 2003

 Framlidne överstelöjtnant Anders Åkerman,
grundare av tävlingen och deltagare i många år,
lämnade efter sig ett stort antal medaljer från bl a fäktningstävlingar
och det finns priser för tävlingar en bra bit in i 2000-talet.

Vi tackar familjen Åkerman för att tävlingen kan genomföras. 

 

Tävlanden i 2003 års startfält.
Övre raden från vänster: Lage Svensson, Mats Löfgren, Magnus Hallberg,
Olof Sahlén, Lars Eneroth, Claes-Henric Löfgren, Jan Lockner, Magnus Runqvist,
Ulf Jacobsson, Lennart Sterner, Thomas Sevén, Arne Lamberth, Mikael Sundh,
Anders G Johansson
Sittande fr v: Joakim Blomster, Göran Lundgren, Fredrik Karlsson d y,
Stefan L Andersson, Raoul Augustsson, Martin Lundqvist. Bakom kameran: Mats Walldén

 

Magnus Hallberg redogjorde för SÅPPEN:s historik och regler.

 

De tävlanden lyssnade med stort intresse och spänd förväntan.

 

Magnus Runqvist (t v) byter ”broom” med Lennart Sterner.

Hitom Jan Lockner står Anders Åkermans stol numera tom.

 

Martin Lundqvist (närmast) tävlade mot Göran Lundgren,

 

Rauol Augustsson (t v) i fejd mot Arne Lamberth.

 

 

 

Efter hård kamp stod finalisterna Stefan L Andersson och Mats Walldén bredvid varandra inför en hård  slutomgång på tre deltävlingar.

 

Uppladdning inför finalen mellan Mats Walldén (t v) och
Stefan ”Burken” Andersson.

 

”Burken” tar sig en styrketår inför den tredje och avslutande deltävlingen.
Det står 1-1. Vem ska ta hem segern?

 

Segrarens glada uppsyn och förlorarens ledsna min omgärdar
instiftaren Anders Åkermans fotografi.
Det blev Stefan L Andersson som plockade hem 2003 års SÅPP.
Mats Walldén kom god tvåa.
En storseger för Stridsteknikenheten vid MSS Kvarn som tog både 1 och 2. pris.

 

Segrare: Stefan L Andersson

Tvåa: Mats Walldén

 

Stefan Andersson tackar för god match.
 

En glad segrare med en ännu gladare MC-officer Göran Lundgren. 

 

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011