Start Uppåt

Såppen08

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

SÅPPEN - Striden om
Åkermanska PrisPokalen 200
8Framlidne överstelöjtnant Anders Åkerman,

grundare av tävlingen och deltagare i många år,
lämnade efter sig ett stort antal medaljer från bl a fäktningstävlingar
och det finns priser för tävlingar en bra bit in i 2000-talet.

Efter Årsmötet 2008-03-07 genomfördes traditionsenligt SÅPPEN
på Livgrenadjärmässen.

Vi tackar familjen Åkerman för att tävlingen kan genomföras. 

 


Ärtsoppemiddag

Ärtsoppemiddag med punsch och Göran Lundgrens anektdoter


Tävlingen

Årets startfält bestod av 15 glada officerare.


Tävlingen instiftades av Anders Åkerman efter att han återvänt till
Livgrenadjärregementet efter en tid på Livregementets Grenadjärer (I 3).
Anders Åkerman som var en mycket framgångsrik idrottsman
skänkte själva prispokalen som ett tävlings- och vandringspris
och skänkte dessutom ett stort antal medaljer
varav en av dessa årligen tilldelas vinnaren.


Olle Sahlén berättade historiken kring den stol som han och
hans hustru har renoverat med ny skinnklädsel


Efter en hård men rättvis kamp stod det klart vem som hade segrat

Segrare: Magnus Johansson

Tvåa: Magnus Hallberg

Slagfältet

Allt skedde under Ryttarstandaret i Ryttarsalen

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011