Start Uppåt

Såppen10

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

 

SÅPPEN - Striden om
Åkermanska PrisPokalen 20
10Framlidne överstelöjtnant Anders Åkerman,

grundare av tävlingen och deltagare i många år,
lämnade efter sig ett stort antal medaljer från bl a fäktningstävlingar
och det finns priser för tävlingar en bra bit in i 2000-talet.

Efter Årsmötet 2010-03-05 genomfördes traditionsenligt SÅPPEN
på Livgrenadjärmässen.

Vi tackar familjen Åkerman för att tävlingen kan genomföras. 

 


Ärtsoppemiddag


Ärtsoppemiddag med punsch.


Lennart Sterner håller tal till bröderna.


Göran Lundgren berättar sedvanlig anekdot från forna tider.


Andreas, Arne och Jan laddar upp inför tävlingen.


Livgrenadjärerna från Kvarn i sedvanlig mustasch förhöjer stämningen.


Tävlingen


Årets startfält bestod av 18 glada officerare (en bakom kameran).
 


Tävlingen instiftades av Anders Åkerman efter att han återvänt till
Livgrenadjärregementet efter en tid på Livregementets Grenadjärer (I 3).
Anders Åkerman som var en mycket framgångsrik idrottsman
skänkte själva prispokalen som ett tävlings- och vandringspris
och skänkte dessutom ett stort antal medaljer
varav en av dessa årligen tilldelas vinnaren.
Tävlingen fördes med hård kamp mellan de tävlande.
Här är det Lennart Sterner (t v) och Göran Lundgren (t h)
som laddar för första eldöppnandet.


Finaldags. Jonas Hedlöf (t v) och Magnus Runqvist (t h)
koncentrerar sig å det yttersta.


Efter en hård men osedvanligt rättvis kamp stod det klart vem som hade segrat.
Magnus Runqvist (t h) med ett glatt leende och Jonas Hedlöf (t v) mindre glad.
Anders Åkerman närvarade på sitt sätt under kvällen.Segraren Magnus Runqvist medaljeras för
tredje gången av ordföranden.

Segrare: Magnus Runqvist

 

Slagfältet

Allt skedde under Ryttarstandaret i Ryttarsalen

Vinnare Såppen (aktuell grad vid vinsttillfället)

1986                            Kn Håkan Jansson

1987                            Kn Mikael Sundh

1988                            Lt Lars-Örjan Hovbrandt

1989                            Kn Åke Levin

1990                            Stefan Pettersson

1991                            Övlt Claes-Henric Löfgren

1992                            Fk Mats Carlsson (Klippinger)

1993                            Fk Stefan Andersson

1994                            Fk Stefan Johansson (Sandborg)

1995                            Lt Peter Torgén

1996                            Kn Mikael Frisk

1997                            Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1998                            Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1999                            Kn Magnus Hallberg

2000                            Kn Magnus Hallberg (Andra segern)

2001                            Kn Jan Lockner

2002                            Lt Joakim Blomster

2003                            Kn Stefan Andersson (Andra segern)

2004                            Mj Magnus Runqvist

2005                            Mj Magnus Hallberg (Tredje segern)

2006                            Mj Magnus Runqvist (Andra segern)

2007                            Lt Andreas Geir Larsson

2008                            Lt Magnus Johansson

2009                            Lt Lars Grip

2010                            Mj Magnus Runqvist (Tredje segern)

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011