Start Uppåt

Såppen 2011

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

 

SÅPPEN - Striden om
Åkermanska PrisPokalen 20
11Framlidne överstelöjtnant Anders Åkerman,

grundare av tävlingen och deltagare i många år,
lämnade efter sig ett stort antal medaljer från bl a fäktningstävlingar
och det finns priser för tävlingar en bra bit in i 2000-talet.

Efter Årsmötet 2011-03-04 genomfördes traditionsenligt SÅPPEN
på Livgrenadjärmässen.

Vi tackar familjen Åkerman för att tävlingen kan genomföras. 

 


Ärtsoppemiddag


Ärtsoppemiddag med punsch.


Taktiksnack inför kvällen tävling.


Konversation om allehanda ting kan man förmoda.


Erik von Boisman berätter en av otaliga anekdoter från
regementets historia. Denna kväll berördes regementets
koppling till utnämningen av Jean Bernadotte,
sedermera Karl XIV Johan, till Sveriges kronprins.
Lage Svensson tolkade och Lukas Friembichler
från Österrike lyssnade.


Göran Lundgren berättar sedvanlig anekdot från forna tider.


Arne laddar upp inför tävlingen.


Burken i baren. Thomas Persson och Lage Svensson diskuterar över en öl.


Hög stämning i Biblioteket.


Tävlingen


Årets startfält bestod av 21 glada officerare (en bakom kameran)
samt två utländska gäster som deltog utom tävlan.


Tävlingen instiftades av Anders Åkerman efter att han återvänt till
Livgrenadjärregementet efter en tid på Livregementets Grenadjärer (I 3).
Anders Åkerman som var en mycket framgångsrik idrottsman
skänkte själva prispokalen som ett tävlings- och vandringspris
och skänkte dessutom ett stort antal medaljer
varav en av dessa årligen tilldelas vinnaren.
Lennart och Jan laddar för första pucken.


Två Löfgrenar samlar sig för tävling.
Mats (t v) vann denna strid och lyckades ta sig till final.


Jan och Mikael i semifinal.
Mikael vann och tog sedan finalen.


Kvällens glada vinnare Mikael Frisk (t h) med tvåan Mats Löfgren (t v) mindre glad.
Anders Åkerman (porträttbilden) närvarade på sitt sätt under kvällen.Segraren Mikael Frisk medaljeras för
andra gången av ordföranden.

Segrare: Mikael Frisk

Våra gäster Nils Hinrichsen från Tyskland och Lukas Friembichler
från Österrike deltog en runda utom tävlan.

 

Slagfältet


Allt skedde under Ryttarstandaret i Ryttarsalen

Ett ryttarstandar från år 1677 torde få räknas till officerskårens äldsta och dyrbaraste klenoder. Ryttarstandaret hittades på 1890-talet vid en torpsyn i Hagebyhöga socken. Chefen för Skeninge kompani, kaptenen Folke Egerström, var vid detta tillfälle inkvarterad i ett gästrum på vinden hos skvadronshingstrusthållaren, länsman Luthander på Medhamra säteri. Han fann därvid standaret i sitt fodral. Luthander skänkte då standaret till officerskåren.

Dåvarande föreståndaren för Livrustkammaren, friherre C O R Cederström, skrev år 1915 bl a följande om standaret. "Standaret från år 1677 är av Carl XI-typ för värvade kavalleriregementen. Sannolikt ett av de åtta standar, som den 27 juli 1677 tilldelades överste Otto Wellingks samma år uppsatta kavalleriregemente, i vilket även ingick en stamtrupp av östgötakavallerister. Standaret är i så fall förfärdigat av perlstickare Daniel Schatzberger i Stockholm.
Sex liknande standar finns i Artillerimuseet i S:t Petersburg."

Vinnare Såppen

1986    Håkan Jansson

1987    Mikael Sundh

1988    Lars-Örjan Hovbrandt

1989    Åke Levin

1990    Stefan Pettersson

1991    Claes-Henric Löfgren

1992    Mats Carlsson (Klippinger)

1993    Stefan Andersson

1994    Stefan Johansson (Sandborg)

1995    Peter Torgén

1996    Mikael Frisk

1997    Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1998    Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1999    Magnus Hallberg

2000    Magnus Hallberg (Andra segern)

2001    Jan Lockner

2002    Joakim Blomster

2003    Stefan Andersson (Andra segern)

2004    Magnus Runqvist

2005    Magnus Hallberg (Tredje segern)

2006    Magnus Runqvist (Andra segern)

2007    Andreas Geir Larsson

2008    Magnus Johansson

2009    Lars Grip

2010    Magnus Runqvist (Tredje segern)

2011    Mikael Frisk (Andra segern)

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 06 mars 2011