Start Uppåt

Såppen 2012

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

 

SÅPPEN - Striden om
Åkermanska PrisPokalen 20
12Framlidne överstelöjtnant Anders Åkerman,

grundare av tävlingen och deltagare i många år,
lämnade efter sig ett stort antal medaljer från bl a fäktningstävlingar
och det finns priser för tävlingar en bra bit in i 2000-talet.

Efter Årsmötet 2012-03-09 genomfördes traditionsenligt Ärtsoppemiddag
med SÅPPEN på Livgrenadjärmässen.

Vi tackar familjen Åkerman för att tävlingen kan genomföras. 

 


Samling

En öl med kamraterna i Biblioteket inför kvällens begivenheter.


Lite barhäng i den nya baren...

 


Arne slet hårt i köket med ärtsoppan...


Mats och Mikael - förmodligen årets kockar...


Eric von Boisman diskuterar traditioner med Jonas Hedlöf och Gustav Carlborg.
Kunskap och traditioner förs vidare.


Ärtsoppemiddag


Ärtsoppemiddag med punsch. Nils och Mats laddar upp.


Mustschbröderna Gustav och Jonas taktiserar inför slaget.


Rolf och Björn avnjuter ärtsoppan.


Middagen utspisades denna kväll i Ryttarsalen med hänsyn till det deltagarantalet.


Leif försöker ge en annan vinkling på den anekdot som Göran precis berättat från
svunna tiders högvaktstjänst.

 


Erik von Boisman återger historiken bakom en av Ryttarsalens porträtt.
Uppskattat av middagsdeltagarna.


Tävlingen


Årets startfält bestod av 20 glada officerare samt två officerare som ej deltog.
Som vanligt dolde sig en tävlande bakom kameran.

 


Ordföranden Jan berättar historik och regler inför kvällens drabbning.
Magnus (d m ä) försöker positionera sig in i det sista.

 

 


Tävlingen instiftades av Anders Åkerman efter att han återvänt till
Livgrenadjärregementet efter en tid på Livregementets Grenadjärer (I 3).
Anders Åkerman som var en mycket framgångsrik idrottsman
skänkte själva prispokalen som ett tävlings- och vandringspris
och skänkte dessutom ett stort antal medaljer
varav en av dessa årligen tilldelas vinnaren.
Magnus dricker ur flaska som vanligt....
Övriga har givetvis glas som sig bör.


Rolf och Mikael i slagposition.

 

Leif och Arne nyttjar sina "broomar" på taktiskt rätt sätt...


Göran tar det värdigt och lugnt medan Jan desperat försöker finna rätt snärt i slagen.
Jan vann sedermera duellen...

 


Mikael och Jan i rafflande kamp.

 


Gustav fick kämpa mot sig själv för att nå semifinal.

 


Finalisterna Gustav och Magnus inför avslutande omgång.


Efter en hård och oerhört jämn strid stod det klart vem som hade lyckats
uppbåda bäst precision och tävlingsnerver.....


Kvällens glada vinnare Gustav Carlborg (t v) med tvåan Magnus Runqvist (t h) mindre glad.
Anders Åkerman (porträttbilden) närvarade sedvanligt på sitt sätt under kvällen.Segraren Gustav Carlborg medaljeras av ordföranden.

Segrare: Gustav Carlborg
 


Deltagarnas applåder till segraren

 


 

Slagfältet


Allt skedde under Ryttarstandaret i Ryttarsalen

Ett ryttarstandar från år 1677 torde få räknas till officerskårens äldsta och dyrbaraste klenoder. Ryttarstandaret hittades på 1890-talet vid en torpsyn i Hagebyhöga socken. Chefen för Skeninge kompani, kaptenen Folke Egerström, var vid detta tillfälle inkvarterad i ett gästrum på vinden hos skvadronshingstrusthållaren, länsman Luthander på Medhamra säteri. Han fann därvid standaret i sitt fodral. Luthander skänkte då standaret till officerskåren.

Dåvarande föreståndaren för Livrustkammaren, friherre C O R Cederström, skrev år 1915 bl a följande om standaret. "Standaret från år 1677 är av Carl XI-typ för värvade kavalleriregementen. Sannolikt ett av de åtta standar, som den 27 juli 1677 tilldelades överste Otto Wellingks samma år uppsatta kavalleriregemente, i vilket även ingick en stamtrupp av östgötakavallerister. Standaret är i så fall förfärdigat av perlstickare Daniel Schatzberger i Stockholm.
Sex liknande standar finns i Artillerimuseet i S:t Petersburg."

Vinnare Såppen

1986    Håkan Jansson

1987    Mikael Sundh

1988    Lars-Örjan Hovbrandt

1989    Åke Levin

1990    Stefan Pettersson

1991    Claes-Henric Löfgren

1992    Mats Carlsson (Klippinger)

1993    Stefan Andersson

1994    Stefan Johansson (Sandborg)

1995    Peter Torgén

1996    Mikael Frisk

1997    Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1998    Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1999    Magnus Hallberg

2000    Magnus Hallberg (Andra segern)

2001    Jan Lockner

2002    Joakim Blomster

2003    Stefan Andersson (Andra segern)

2004    Magnus Runqvist

2005    Magnus Hallberg (Tredje segern)

2006    Magnus Runqvist (Andra segern)

2007    Andreas Geir Larsson

2008    Magnus Johansson

2009    Lars Grip

2010    Magnus Runqvist (Tredje segern)

2011    Mikael Frisk (Andra segern)

2012    Gustav Carlborg

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 11 mars 2012