Start Uppåt

Såppen 2013

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

SÅPPEN - Striden om
Åkermanska PrisPokalen 20
13
- ska uppdateras -Framlidne överstelöjtnant Anders Åkerman,

grundare av tävlingen och deltagare i många år,
lämnade efter sig ett stort antal medaljer från bl a fäktningstävlingar
och det finns priser för tävlingar en bra bit in i 2000-talet.

Efter Årsmötet 2013-03-08 genomfördes traditionsenligt Ärtsoppemiddag
med SÅPPEN på Livgrenadjärmässen.

Vi tackar familjen Åkerman för att tävlingen kan genomföras. 

 


Samling

En öl med kamraterna i Biblioteket inför kvällens begivenheter.

Ärtsoppemiddag


Ärtsoppemiddag med punsch.


Tävlingen


Årets startfält

 

 


Tävlingen instiftades av Anders Åkerman efter att han återvänt till
Livgrenadjärregementet efter en tid på Livregementets Grenadjärer (I 3).
Anders Åkerman som var en mycket framgångsrik idrottsman
skänkte själva prispokalen som ett tävlings- och vandringspris
och skänkte dessutom ett stort antal medaljer
varav en av dessa årligen tilldelas vinnaren.
Segrare: Hans Christopher Toll
 

 

Slagfältet


Allt skedde under Ryttarstandaret i Ryttarsalen

Ett ryttarstandar från år 1677 torde få räknas till officerskårens äldsta och dyrbaraste klenoder. Ryttarstandaret hittades på 1890-talet vid en torpsyn i Hagebyhöga socken. Chefen för Skeninge kompani, kaptenen Folke Egerström, var vid detta tillfälle inkvarterad i ett gästrum på vinden hos skvadronshingstrusthållaren, länsman Luthander på Medhamra säteri. Han fann därvid standaret i sitt fodral. Luthander skänkte då standaret till officerskåren.

Dåvarande föreståndaren för Livrustkammaren, friherre C O R Cederström, skrev år 1915 bl a följande om standaret. "Standaret från år 1677 är av Carl XI-typ för värvade kavalleriregementen. Sannolikt ett av de åtta standar, som den 27 juli 1677 tilldelades överste Otto Wellingks samma år uppsatta kavalleriregemente, i vilket även ingick en stamtrupp av östgötakavallerister. Standaret är i så fall förfärdigat av perlstickare Daniel Schatzberger i Stockholm.
Sex liknande standar finns i Artillerimuseet i S:t Petersburg."

Vinnare Såppen

1986    Håkan Jansson

1987    Mikael Sundh

1988    Lars-Örjan Hovbrandt

1989    Åke Levin

1990    Stefan Pettersson

1991    Claes-Henric Löfgren

1992    Mats Carlsson (Klippinger)

1993    Stefan Andersson

1994    Stefan Johansson (Sandborg)

1995    Peter Torgén

1996    Mikael Frisk

1997    Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1998    Ej genomfört. Mässen ej i drift.

1999    Magnus Hallberg

2000    Magnus Hallberg (Andra segern)

2001    Jan Lockner

2002    Joakim Blomster

2003    Stefan Andersson (Andra segern)

2004    Magnus Runqvist

2005    Magnus Hallberg (Tredje segern)

2006    Magnus Runqvist (Andra segern)

2007    Andreas Geir Larsson

2008    Magnus Johansson

2009    Lars Grip

2010    Magnus Runqvist (Tredje segern)

2011    Mikael Frisk (Andra segern)

2012    Gustav Carlborg

2013    Hans Christopher Toll

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 26 januari 2014