Start Uppåt

Södra Banérrummet

Uppåt Gustaf Ulfsparre

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Södra Banérrummet
 


Fotograf:  Magnus Enarsson panoramafotografen.se

Banerrummet, så benämnt efter porträttet av fältmarskalken Johan Baner, Östgöta fotfolks förste överste i fält 1629, är möblerat med Första regementets salongsmöbel. Byften vid långväggen stod förut i matsalen. Den pryds av Andra regementets vandringspris i fälttävlan och kallades "Silverbålen". Den var ursprungligen tänkt i form av en silverpuka.

De två kandelabrarna av förgylld brons testamenterades 1946 av överste Hjertström - tillhörande Andra regementet - till officerskåren jämte en samling bordssilver, dels av äkta dels av nysilver. En del andra silverföremål till­hörande donationen förvaras i prisskåpen i nedre hallen.

Nysilverbrickan skänktes nyårsdagen 1953 av överste Appelbom, rege­mentschef 1943-1952.

Porträtten av ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Eric Gyllenbreider och hans maka Catharina Knutsdotter är gåvor till Andra regementet av dåvarande underlöjtnant E. Svenoni. Målningarna är original av Edvard Orm och anses mycket värdefulla. Förutom drottningarna Victoria och Silvia är Catharina Knutsdotter den enda dam som förekommer i porträttsamlingen. Men hon försvarar väl sin plats. Makarna hade inte mindre än tre söner vil­ka i egenskap av officerare vid Östgöta kavalleriregemente stupade under Karl XII:s fälttåg. Porträtten lär ha hängt i Djursdala kyrka och inköpts av donatorn vid en auktion.

Vidare märks två tavlor med fotografier av Andra regementets underofficerskår 1925 och Kungl Livgrenadjärregementets underofficerskår 1934­1954. 

 

Start ] Uppåt ] Gustaf Ulfsparre ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 06 mars 2011